NĂM 2021 QUẢNG NAM CÓ 110 SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP ĐƯỢC UBND TỈNH PHÊ DUYỆT

Kết thúc năm tài chính 2020, Công ty CP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc (mã: BNA) đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng bất chấp khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu trước sự bủa vây của dịch COVID-19.Theo Kế hoạch số 1992/KH-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam, năm 2021 tỉnh Quảng nam có 110 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP, cũng theo Kế hoạch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp huyện, cấp tỉnh đảm bảo đúng quy định tại các Quyết định số: 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019, Quyết định số: 781/QĐTTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Về thời gian gửi hồ sơ về cấp tỉnh đánh giá, phân hạng chia thành 02 đợt: Đợt 1, trước ngày 15/9/2021 (tối thiểu 50% sản phẩm đã đăng ký); Đợt 2, trước ngày 15/11/2021 (đối với số sản phẩm còn lại).Kết thúc năm tài chính 2020, Công ty CP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc (mã: BNA) đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng bất chấp khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu trước sự bủa vây của dịch COVID-19.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại đối với sản phẩm OCOP đã được UBND tỉnh có Quyết định công nhận nhằm quảng bá hình ảnh OCOP, kết nối tiêu thụ sản phẩm; xây dựng một số Trung tâm OCOP cấp huyện; phát triển/nâng cấp các điểm bán hàng OCOP; tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại OCOP trong và ngoài tỉnh; tổ chức Hội chợ chuyên bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Nam.
Tác giả: Võ Hưng

Nguồn tin: UBND tỉnh Quảng Nam